Kontingent 2024

Alle medlemmer modtager kontingentopkrævning via e-mail midt i januar til betaling inden 1. februar. Se regler for kontingent / opsigelse af medlemskab længere nede på siden.

Fuldt medlemskab (25-99 år) kr. 6.000

- Aktivt DGU kort
GolfBox profil.
- Adgang til HELE anlægget:
    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Frit spil på 18-huls banen, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Frit spil på 9 huller ØST, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
Frit spil i Tange Sø Golfklub.
- Adgang til køb af MidtVestGolf fritspilsordning.
- Adgang til rabatordninger med Trehøjes samarbejdsklubber, hvor der opnås reducerede greenfeepriser.
- Adgang til at have op til to gæster med til ½ pris af normalprisen pr runde på 18-huls banen, forudsat at gæsten har fuldt medlemskab i en anden golfklub.
- Adgang til deltagelse i klubturneringer.
- Adgang til klub i klub, såfremt man opfylder kravene i den enkelte klub i klub.

 

Fuldt medlemskab under uddannelse (25-29 år) kr. 2.400

- Samme som Fuldt medlemskab.
- Hvert år skal man oplyse kontoret om uddannelsens art og hvornår uddannelsen forventes afsluttet.

 

Fuldt medlemskab yngling (18-24 år) kr. 2.400

- Samme som Fuldt medlemskab.
- Adgang til deltagelse i ynglinge-udvalgets arrangementer.

 

Fuldt medlemskab yngling under uddannelse (18-24 år) kr. 1.200

- Samme som Fuldt medlemskab.
- Adgang til deltagelse i ynglinge-udvalgets arrangementer.
- Hvert år skal man oplyse kontoret om uddannelsens art og hvornår uddannelsen forventes afsluttet.

 

Fuldt medlemskab junior (indtil 17 år) kr. 1.000

- Samme som Fuldt medlemskab.
- Man er Junior til og med det år man fylder 18.
- Adgang til ugentlig juniortræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.
- Adgang til aktiviteter arrangeret af klubbens juniorudvalg.

 

Flex ØST medlemskab (25-99 år) kr. 4.000

- Aktivt DGU kort.
- GolfBox profil.
- Flex ØST giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde.
    - Frit spil på 9 huller ØST, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Spil på 18-huls banen mod betaling af halv greenfee beregnet af normalprisen.
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18-huls banen i indeværende år. Indløses ved at vælge "indløs FLEX greenfee" på greenfee-terminalen.

- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee.
- Adgang til deltagelse i Torsdagsmatch på 9 huller ØST.

 

Flex medlemskab (25-99 år) kr. 1.400

- Aktivt DGU kort.
- GolfBox profil.
- Flex giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Spil på 18-huls banen mod betaling af greenfee.
    - Spil på 9 huller ØST mod betaling af greenfee.
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18-huls banen i indeværende år. Indløses ved at vælge "indløs FLEX greenfee" på greenfee-terminalen.

- Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee.

 

Langdistance medlemskab kr. 2.950

- Kræver et fuldt medlemskab af en anden dansk 18-huls bane udenfor Herning Kommune.
- GolfBox profil.
- Langdistance giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Frit spil på 18-huls banen.
    - Frit spil på 9 huller ØST.

- Adgang til deltagelse i klubturneringer.

 

Passivt medlemskab m/træningsanlæg kr. 600

- GolfBox profil bevares inkl. hcp arkiv.
- Vær OBS på, at DGU-kortet er inaktivt, og der kan ikke spilles greenfee på egen hånd.
- Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde.

 

Passivt medlemskab kr. 300

- GolfBox profil bevares inkl. hcp arkiv.
- Vær OBS på, at DGU-kortet er inaktivt, og der kan ikke spilles greenfee på egen hånd.

 

Regler for kontingent / opsigelse af medlemskab:

1. Medlemskab af Trehøje Golfklub tegnes for et kalenderår ad gangen, det vil sige fra den 1. januar – 31. december. Alder og uddannelsessituation er gældende pr. 1. januar. Kontingentet opkræves til betaling inden d. 1. februar. Kontingentet må gerne betales i to rater (inden 1. februar og 1. maj).

2. Udmeldelse eller ændring af medlemskategori for det kommende år skal ske inden 30. sept. og foretages på mail til kontoret. Ellers vil medlemskabet fortsætte uforandret det følgende år.

3. Hvis man, efter indbetaling af kontingent, kan godtgøre at man alligevel ikke kan spille længere pga. pludselig sygdom eller fraflytning, så overføres medlemmet som passiv og der tilbagebetales forholdsmæssigt kontingent for kalenderåret, hvis det meddeles inden 1. maj. Efter 1. maj tilbagebetales der ikke kontingent.

4. Ændring fra passiv til aktiv eller anden opgradering af medlemskategori kan ske hele året rundt, mod betaling af reduceret kontingent jævnfør nedenstående reduceringstabel, men kræver at man ikke har nedgraderet indenfor de sidste 12 måneder.

5. Ved restance sendes én påmindelse ud, og heri gøres der opmærksom på, at man er frataget spilleretten både lokalt, nationalt og internationalt indtil kontingentet er betalt. Er kontingentet ikke betalt inden betalingsfristen i rykkerskrivelsen, slettes man som medlem.

Reducering af kontingentet ved indmeldelse eller opgradering midt i sæsonen:

Dette gælder kun for nye medlemmer, som ikke har været medlem i klubben indenfor de sidste 12 måneder, samt for opgradering til et medlemskab, hvis man ikke har nedgraderet medlemskategori indenfor de sidste 12 måneder.

Før 1. maj

Ingen reducering

1. maj og efter

10 %

1. juni og efter

25 %

1. juli og efter

40 %

1. august og efter

50 %

1. september og efter

70 %