Golfbil og kørsel på banen

Der kan lejes golfbil i klubben.
Reserveres efter først-til-mølle på GolfBox ifm. tidsbestilling.

Udlejning af golfbiler

- kræver alm. kørekort kategori B.

Leje - 9 huller

Kr. 150

Leje - 18 huller

Kr. 250

 

 

Årsleje
Kun til medlemmer med køretilladelse.
Dækker kalenderår uanset købstidspunkt.

Kr. 2.800

3 mdr. leje
Kun til medlemmer med køretilladelse.
Købsdato +3 mdr. (kan senere opgraderes til årsleje)

Kr. 1.500

Regler for kørsel på banen i både EGET og LEJET køretøj

Hvis man medbringer eget køretøj, skal det være el-drevet, og man skal på forlangende kunne fremvise køretilladelse fra egen hjemmeklub. Køretøjet skal være dækket af ejerens egen ansvarsforsikring.

 • Hvis det anvendte køretøj kræver det, skal man kunne fremvise alm. kørekort,
  da der flere steder på banen køres i færdselslovens område.

  Dvs. færdselsloven gælder – herunder også promillegrænsen!!
   

 • Kør med fornuft og skån banen bedst muligt. Undgå at dreje skarpt.
  Kør på veje og stier, hvor det er muligt - også selvom vejen bliver længere.
   

 • Der må ALDRIG køres tæt på teesteder, greens, forgreens, søer og bunkers.
  Heller ikke når det er tørt eller bare en enkel gang!
   

 • Henvisningsskilte skal ALTID respekteres.
   

 • Kørselsforbud kan indføres med kort varsel og i længere perioder, hvor det skønnes nødvendigt.
  Det kan være total kørselsforbud gældende alle personbefordrende køretøjer.
  Det kan også indføres alene for to- eller tre-hjulede køretøjer.

Køretilladelse til medlemmer i Trehøje

Der kan ansøges om køretilladelse hos klubbens forretningsfører.
Køretilladelse gives individuelt, ét år ad gangen og kun til medlemmer, som af forretningsføreren vurderes gangbesværet ifm golf.
Køretilladelsen skal afhentes på kontoret, og der skal kvitteres for at gældende regler for kørsel på banen overholdes.
Har du køretilladelse, tilbyder klubben en attraktiv årsaftale på leje af klubbens golfbiler. Reservering efter først-til-mølle princippet.

 Garage til eget køretøj

Har du køretilladelse og eget køretøj, kan du leje p-plads under halvtag i klubben, såfremt der er ledige pladser.

Årsleje af garage ekskl. strøm

Kr. 1.100

Årsleje af garage inkl. strøm

Kr. 2.000

Det er Trehøje Golfklubs målsætning, at alle køretøjer, såvel klubbens som medlemmernes, skal være el-drevne. Medlemmernes nuværende benzindrevne biler kan fortsat køre på banen, indtil disse skal udskiftes.