Trehøje Seniorerne

Hvem kan blive medlem

  • Man skal være fuldgyldig medlem af Trehøje Golfklub

  • Kvinder kan blive medlem fra det år de fylder 50 år.

  • Mænd kan blive medlem fra det år de fylder 55 år.

  • Man skal have hcp 50 eller derunder.

  • Man skal have betalt årskontingent på kr. 150,- senest 1. april til konto 7670 - 10018307 (Husk at angive navn ved indbetalingen).

Indmeldelse i Seniorklubben kan ske ved fremmøde til en torsdagsmatch, eller ved kontakt til en fra Seniorklubbens bestyrelse.

Formål

Seniorklubbens formål er at arrangere matcher for seniormedlemmer i klubben. Seniorklubbens turneringsudvalg arrangerer også matcher på andre golfbaner, og har endvidere et samarbejde med andre seniorklubber omkring arrangementer. Desuden arrangeres ture til ind- og udland.
Bestemmelser for Trehøje Seniorerne

Torsdagsmatch

Seniorklubbens matcher spilles fortrinsvis torsdage og planlægges til at køre efter flg. plan.:
På GolfBox udarbejdes en turneringsplan, hvor der tilmeldes til den enkelte match.
Der kan til og frameldes indtil tirsdag kl. 20.00 før en match.
Har man ikke selv mulighed for at gå på nettet, kan man ringe til kontoret.
Torsdag morgen vil der fra kl. 08.15 være startliste og udskrevet scorekort klar i klubhuset.
Der spilles i 2 damerækker og 3 herrerækker.
GolfBox inddeler os sådan, at der er ca. lige mange i hver række.
Kl. 9.00 starter golfmatchen.
Efter matchen afleveres scorekort samlet for holdet, hvorefter alle tastes ind i GolfBox.
Herefter vil der være præmieoverrækkelse.
I hver række uddeles der 1 præmie for hver påbegyndt 6 deltager.
Hvis der er flere, der har samme score, fordeles præmie efter laveste handicap.

Bestyrelsen for Trehøje Seniorerne

Formand
Anne Mette Olesen
20 95 32 76
amolesen@email.dk

Næstformand
Metha Olesen
23 45 95 65
m.olesen@fibermail.dk

Kasserer

Ellen Kragelund
20 28 82 32
nem.kragelund@mail.dk

Sekretær

Fin Kragelund
25 70 27 26
kk@fk-moebeldesign.dk

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Jakobsen
23 67 19 24
bmjakobsen@yahoo.dk

Info fra bestyrelsen

Dagsorden til Generalforsamling
Seniorklubbens beretning 2022
Seniorklubbens regnskab 2021/22

Aktivitetskalender 2023

Dato

Aktivitet

Matchleder

Info

05.01

Stableford

Se GolfBox

Øst

12.01

Stableford

Se GolfBox

Øst

19.01

AFLYST Stableford - Bytte teesteder

Se GolfBox

Øst

26.01

Stableford

Se GolfBox

Øst

02.02

Stableford - Tælle put

Se GolfBox

Øst

09.02

Stableford

Se GolfBox

Øst

16.02

Stableford

Se GolfBox

Øst

23.02

Stableford - Bytte teesteder

Se GolfBox

Øst

02.03

Irsk twosome - parturnering

Se GolfBox

Øst

09.03

AFLYST Stableford - Tælle put

Se GolfBox

Øst

16.03

Stableford

Se GolfBox

Øst

23.03

Foursome

Se GolfBox

Øst

30.03

Stableford 18 huller - Tælle put

Se GolfBox

Øst

13.04

Åbningsmatch m/morgenkaffe

Se GolfBox

18 huls

20.04

Pokalmatch

Se GolfBox

18 huls

27.04

Vi besøger Himmelbjerget

Se GolfBox

18 huls

27.04

Stableford hjemme

Se GolfBox

18 huls

04.05

Stableford - alle spiller fra tee 47

Se GolfBox

18 huls

09.05

En-dagstur til Give Golfklub

Se GolfBox

11.05

Smørblomst (Holdmatch)

Se GolfBox

18 huls

24.05

Pokalmatch

Se GolfBox

18 huls

01.06

Besøg fra Struer seniorer

Se GolfBox

18 huls

08.06

Stableford

Se GolfBox

18 huls

15.06

Besøg af Silkeborg

Se GolfBox

18huls

22.06

Irich Rumble (ny) + Stableford

Se GolfBox

18 huls

29.06

Stableford Øl-match

Se GolfBox

18huls

06.07

Stableford

Se GolfBox

18 huls

13.07

Stabelford

Se GolfBox

18 huls

20.07

Stabelford - bytte teesteder

Se GolfBox

18 huls

27.07

Stabelford

Se GolfBox

18 huls

03.08

Finsk Stabelford

Se GolfBox

18 huls

10.08

Pokalmatch

Se GolfBox

18 huls

17.08

Stabelford - snorematch

Se GolfBox

18 huls

21.08

2-dagstur til Hovborg Kro

Se GolfBox

 

24.08

Stableford

Se GolfBox

18 huls

31.08

Pokalmatch

Se GolfBox

18 huls

07.09

Mexican Scramble

Se GolfBox

18 huls

14.09

Stableford

Se GolfBox

18 huls

21.09

Best Ball - Four Ball

Se GolfBox

18 huls

28.09

Stableford - nærmest flag på alle par 3 huller

Se GolfBox

18 huls

05.10

Pokalmatch

Se GolfBox

18 huls

12.10

Ny Stableford

Se GolfBox

18 huls

19.10

Stabelford - bytte teesteder

Se GolfBox

18 huls

26.10

Stableford

Se GolfBox

18 huls

02.11

Andematch

Se GolfBox

18 huls

09.11

Stabelford

Se GolfBox

18 huls

16.11

Greensome - Generalforsamling - julefrokost

Se GolfBox

18 huls

23.11

Gløgg match

Se GolfBox

18 huls

30.11

Stableford

Se GolfBox

18 huls

07.12

Stableford

Se GolfBox

Øst

14.12

Stableford

Se GolfBox

Øst

Pokalmatch 2023

Pokalmatch er en gennemgående turnering. Vi spiller 5 Pokalmatcher I sæsonen som Stableford, hvoraf de 3 bedste scores er tællende. Pokalen bliver givet til bedste Herre og bedste Dame

Desuden er der altid fællesspisning ifm. en pokalmatch.

Pokalmatch 2023

Resultat for 2022

Matchformer

Finsk Stableford
På alle huller skal man kaste sin bold 1 gang. Dette kast er gratis og tæller ikke som slag. 
Hvor og hvornår på hullet dette kast foretages bestemmer spilleren selv, men man skal stå på det punkt, hvor bolden ligger.
Spilleren skal stå oprejst med vægten fordelt lige på begge ben, når kastet foretagesMan skal kaste medoverhånd.
Foretager man ikke kastet, tildeles man 2 straffeslag 

Irish Rumble
Irish Rumble spilles som en holdturnering. Hvert hold består af 4 spillere (4-bolde).
Den spiller på holdet, der har lavest HCP fører et holdscorekort, hvor følgende scorer påføres:

Hul 1-5: Kun holdets bedste score på hullet
Hul 6-10: Summen af holdets 2 bedste scores
Hul 11-15: Summen af holdets 3 bedste scores 
Hul 16-18: Summen af alle 4 scores

Summen af ovennævnte scorer udgør holdets resultat.

Hvis et hold kun består af 3 personer har man “Pedro” med.
På opslagstavlen i klubhuset ophænger matchledelsen et papir med regler for de scores, der skal skrives på for “Pedro”.

Snore match
Hver spiller forsynes med en snor på ½ meter, og spilleren kan flytte sin bold i snorens længde 18 gange 
inden for banens grænser – uden at tælle slag – f.eks. 18 gange på et hul eller fordelt på hullerne efter behovet.
Ubrugt snor godskrives ikke og straffes ikke. 

Best-ball/Four-ball
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold.
Den bedste score på hver side tæller som holdets score.

Texas scramble
Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold. Der vælges en holdkaptajn, der fører score-kortet.
På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag.
Stedet markeres og her dropper de 3 andre deres bolde, og alle slår deres 2′ slag herfra.
Af disse vælges igen stedet for det bedste slag, hvorfra alle slår deres 3′ slag o.s.v. indtil bolden er i hul.
Holdkaptajnen holder regnskab med hvis, drive der vælges, idet hver spiller skal have sit drive valgt mindst 4 gange
på en runde på 18 huller. Det skal fremgå af score-kortet hvis drive, der er blevet valgt.

Holdets antal tildelte slag udregnes som et gennemsnit af de enkelte spilleres tildelte slag.

Ny Stableford
Inden runden påbegyndes skal du…

Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 1
Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 2
Vælge 6 huller, hvor din score ganges med 3

Noter dine valg på scorekortet, så din markør kan give dig den rette score.

Det kan være en god idé at tænke taktisk i denne spilform.
De fleste af os har nogle huller, der bare aldrig rigtig giver en god score,
så måske er det ikke lige på de huller, scoren skal ganges med 3.
Modsat har de fleste af os også nogle huller, der næsten altid giver en god score,
og så vil det jo være klogt at gange denne score med 3.

Greensome
Dette er en par-match, hvor de 2 spillere begge slår ud fra Teestedet.
Herefter vælger man hvilken bold der ligger bedst, og som man vil spille hullet færdig med.
Den anden bold samles op og er ude af spillet på dette hul.
Man spiller hullet færdig med den valgte bold, således at man skiftes til at slå.

Irich Twosome- Parturnering
Beskrivelse – eksemplificeret ved parret Pia og Poul: Helt overordnet gælder det, at Pia og Poul skal skiftes til at slå. Både Pia og Poul slår deres bold ud på alle 18 huller. På par 3-hullerne vælger de efter drivet hvilken bold de vil fortsætte med. Hvis de vælger Pouls bold er det Pias tur til at slå. På par 4- og 5-hullerne driver begge deres bold ud: Derefter slår Pia til Pouls bold og Poul slår til Pias bold. Nu skal de så vælge hvilken bold de vil spille videre med - hvis de vælger den bold Pia har slået i sit 2. slag er det Poul der skal slå. Hvis de får brug for at slå en provisorisk bold fra teestedet – vælger de selv hvem der skal slå den provisoriske bold – og derefter skiftes de til at slå. den der dropper bolden slår også til bolden

Smørblomst
Smørblomst er en holdturnering – uden individuelle præmier. Vi fører scorekort via markør som normalt i stableford, men …. Holdkaptajnen (eget valg) får nu et holdscorekort og en gul bold/smørblomst.
Princippet i turneringen er – Skiftes til at spille et hul med den gule bold – som giver dobbelt score. Spillerækkefølgen er givet og lavet efter startlisten.

Hvordan føres scoren:
- vi spiller normal stableford og fører antal point på scorekortet som vi plejer
- når holdkaptajnen fører scorer over på holdscorekortet fordobles scoren med gul bold
- alle 4 på holdet tæller med i scoren
- hvis gul bold mistes kan holdet ikke længere score dobbelt på ”gule” huller – men må fortsat deltage – med hvid bold! Efter runden: - holdkaptajnen tæller holdscorekort sammen og afleverer - 4 scorekort, 1 holdscorekort og gerne 1 gul bold. Hvis gule bold er med ind får holdet 5 bonuspoint.

Irich Rumble (ny)
Er en holdturnering, hvor holdet består af 4 spillere. Ud over individuelle scorekort fører ”Kaptajnen” et separat scorekort, hvor det er angivet hvor mange scores der er tællende for holdet.

Mexican Scramble
Mexican scramble er en variation af Texas scramble, med den forskel at spilleren hvis slag lige er brugt, ikke får lov at slå næste slag.

På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag, undtagen den spiller hvis slag lige er blevet brugt. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredje slag, undtagen spiller hvis slag lige er blevet brugt osv.

Sådan fortsættes indtil en af spillerne får bolden i hul. Turneringen spilles som en slagspilsturnering, og der føres kun et scorekort per hul.

Handicap: Holdets antal tildelte slag – som er et gennemsnit af spillernes tildelte slag – fratrækkes til sidst på scorekortet.

Bemærk: Minimum 4 drives per spiller skal anvendes.