Golfbil og kørsel på banen

Der kan lejes golfbil i klubben.
Reserveres efter først-til-mølle på GolfBox ifm. tidsbestilling.

Udlejning af golfbiler

- kræver alm. kørekort kategori B.

Leje - 9 huller

Kr. 150

Leje - 18 huller

Kr. 250

Regler for kørsel på banen i både EGET og LEJET køretøj

Hvis man medbringer eget køretøj, skal det være el-drevet, og man skal på forlangende kunne fremvise køretilladelse fra egen hjemmeklub. Køretøjet skal være dækket af ejerens egen ansvarsforsikring.

 • Hvis det anvendte køretøj kræver det, skal man kunne fremvise alm. kørekort,
  da der flere steder på banen køres i færdselslovens område.

  Dvs. færdselsloven gælder – herunder også promillegrænsen!!
   

 • Kør med fornuft og skån banen bedst muligt. Undgå at dreje skarpt.
  Kør på veje og stier, hvor det er muligt - også selvom vejen bliver længere.
   

 • Der må ALDRIG køres tæt på teesteder, greens, forgreens, søer og bunkers.
  Heller ikke når det er tørt eller bare en enkel gang!
   

 • Henvisningsskilte skal ALTID respekteres.
   

 • Kørselsforbud kan indføres med kort varsel og i længere perioder, hvor det skønnes nødvendigt.
  Det kan være total kørselsforbud gældende alle personbefordrende køretøjer.
  Det kan også indføres alene for to- eller tre-hjulede køretøjer.