Herreklubben

Mens vi venter på at Herreklubbens nye hjemmeside bliver klar, kan man læse lidt info her, samt deres seneste nyhedsbrev nedenfor, hvor der er en masse information om den kommende sæson.

Nyheder/ændringer:

Vi har ikke lavet nogen ændringer til 2023-sæsonen, så vi nøjes med at nævne de vigtigste ændringer fra sidste sæson:

· I forbindelse med 9-hulsmatcherne bliver sidste frist for aflevering af score-kort kl. 19.30. Tidsfristen gælder dog kun, hvis der spilles mere end 9 huller.
· Sidste udslagstid i herreklubben bliver i 2023 ændret til kl. 17.30.
· Vi kører med "løbende" igangsætning af spisningen ved gunstarterne.
· Order Of Merit. Afslutningsmatchen bliver også tællende til OOM i 2023. De 8 øverste på OOM vil blive sat sammen i de to førerbolde

Betaling i 2023 er:
· 35 kr. pr. gang for deltagelse i almindelig klub-aften
· 700 kr. ved betaling for hele året (betalingen dækker ikke gunstarter og afslutningsmatch)
· 125 kr. pr. gang for deltagelse i gunstart – beløbet er inklusiv spisning
· 150 kr. for deltagelse i afslutningsmatchen – beløbet er inklusiv morgenmad og spisning efter matchen.

Læs Herreklubbens nyhedsbrev fra februar 2023 (pdf)

Se Herreklubbens kalender for 2023 (pdf)

Weekendtur 2023

Turen afholdes den 17. og 18. juni. Naturligvis med mulighed for tilkøb af fredagen.
Turen går til Hjarbæk Fjord Golfcenter - sæt allerede nu X i kalenderen.