Turneringsudvalg

Turneringsplan for 2018.

Generelle turneringsbetingelser for turneringer afholdt af Trehøje Golfklubs turneringsudvalg:
- Matchfee og evt. greenfee afregnes på spilledagen på ProBox terminalen.
- Ved afbud efter tilmeldingsfristen (uanset årsag) afregnes matchfee. Enten til matchledelsen på matchdagen
  eller efterfølgende til klubbens kontor.
- Ved udeblivelse uden afbud (uanset årsag) afregnes efterfølgende dobbelt matchfee til klubbens kontor.
- Ingen spiller slettes fra en match efter startlisten er offentliggjort. I stedet bruges eksempelvis NS, RTD m.m.
- Spillere må kun lade sig befordre, såfremt spilleren har køretilladelse i sin hjemmeklub. Køretilladelse
  skal kunne fremvises på forlangende. Matchledelsen kan dog til enhver tid beslutte, at der slet ikke må
  anvendes personbefordrende køretøjer til de enkelte matcher.
- Hvis der anvendes en Pedro i en holdmatch med alm. stableford, laver Pedro 28 point;
  2 point på alle par 4 huller og 1 point på de øvrige. 
- Ved lige scores er der følgende afgørelse:
  Ved gunstart: Laveste hcp, lodtrækning. Ved start fra hul 1: Matematisk (Sidste 36,18,9,6,3,1), lodtrækning.
- Der er som minimum placeringspræmier til hver 7. deltager i hver række.
- Ved præmieoverrækkelsen skal præmie-vinder være til stede. Ellers går præmien videre til næste i rækken.
  Hvis vinder af ”Nærmest flaget” ikke er til stede, overgår præmien til klappe-præmie.

Se klubbens udvalgsliste her: Medlemmer / Udvalg