Turneringsudvalget 2021
Denne side vedligeholdes af Trehøje Golfklubs Turneringsudvalg
www.trehoje-golf.dk
 

Vi glæder os til at komme i gang i 2021 og tilbyde jer en masse spændende turneringer.
Turneringsprogrammet bliver tilpasset, således at alle Covid-19 restriktioner overholdes.
Opslag til de enkelte turneringer offentliggøres her på hjemmesiden og på opslag i klubhuset.
Se oversigt over årets turneringer her på hjemmesiden under Kalender 2021.

Også i år kører der sideløbende en rangliste: Royal Beer Order of Merit

Hole in One præmie til den første som lave HiO i en af årets klubturneringer - Sponsoreret af Golfpark Strelasund.
 

 
Generelle turneringsbetingelser for turneringer afholdt af Trehøje Golfklubs turneringsudvalg:
- Udgangspunktet er, at alle medlemmer af Trehøje Golfklub med et aktivt DGU-kort kan deltage i alle klubbens turneringer.
- Offentliggørelse af startliste vil ske senest kl. 15:00 dagen før turneringen.
- Turneringsfee og evt. greenfee afregnes på spilledagen på ProBox terminalen eller MobilePay (vi vil gerne undgå kontanter).
- Scorekort kan afhentes 1 time før 1. starttid og senest 15 minutter før spillerens egen starttid.
- Ved afbud efter tilmeldingsfristen (uanset årsag) afregnes turneringsfee til klubbens kontor.
  Det er spillerens ansvar at få det bragt i orden. Spilleren kan ikke deltage i turneringer inden restancen er betalt.
- Ved udeblivelse uden afbud (uanset årsag) afregnes efterfølgende dobbelt turneringsfee til klubbens kontor.
  Det er spillerens ansvar at få det bragt i orden. Spilleren kan ikke deltage i turneringer inden restancen er betalt.
- Ingen spillere slettes fra en turnering efter startlisten er offentliggjort. I stedet bruges eksempelvis NS, RTD m.m.
- Spillere må kun lade sig befordre, såfremt spilleren har køretilladelse i sin hjemmeklub. Køretilladelse
  skal kunne fremvises på forlangende. Turneringsledelsen kan dog til enhver tid beslutte, at der slet ikke må
  anvendes personbefordrende køretøjer til de enkelte turneringer.
- Hvis der anvendes en Pedro i en holdmatch, vil turneringslederen inden turneringens start bestemme,
  hvorledes Pedros score udregnes.
- Aflysning i forbindelse med dårligt vejr eller andre forhold, der nødvendiggør en aflysning,
  vil blive annonceret ved en direkte mail til deltagerne.
  Derfor er det altid en god idé, at tjekke ens e-mail inden man kører hjemmefra til en turnering.
- Ved lige scores er der følgende afgørelse:
     ved gunstart: Laveste hcp, lodtrækning.
     ved start fra hul 1: Matematisk (Sidste 36,18,9,6,3,1), laveste hcp, lodtrækning.
     ved turneringer, hvor der skal findes en brutto-vinder, vil der dog være omspil.
- Der er som minimum placeringspræmier til hver 7. deltager i hver række.
- Ved præmieoverrækkelsen skal præmie-vinder være til stede. Ellers går præmien videre til næste i rækken.
  Hvis vinder af  fx ”Nærmest flaget” ikke er til stede, overgår præmien til klappe-præmie.
 
Se klubbens udvalgsliste her: Medlemmer / Udvalg