Seniorklubben i Trehøje Golfklub

Kalender   Bestemmelser   Medlemmer   Bestyrelse  Sidste nyt

Som fuldgyldig medlem af Trehøje Golfklub, kan man også blive optaget i Seniorklubben.
Her skal man opfylde flg. krav.:
Kvinder kan blive medlem fra det år de fylder 50 år.
Mænd kan blive medlem fra det år de fylder 55 år.
Alle skal have et handicap på 45 eller derunder.
Betalt årskontingent, som er kr. 150,-, bedes være afregnet senest 1. april.
Betaling bedes overført via bank til: 7670 - 1916704 (Husk at angive navn ved indbetalingen).
Indmeldelse i Seniorklubben kan ske ved fremmøde til en torsdagsmatch,
eller ved kontakt til en fra Seniorklubbens bestyrelse.

Seniorklubbens formål er at arrangere matcher for seniormedlemmer i klubben.
Seniorklubbens turneringsudvalg arrangerer også matcher på andre golfbaner,
og har endvidere et samarbejde med andre seniorklubber omkring arrangementer.
Desuden arrangeres ture til ind og udland.

Seniorklubbens matcher spilles fortrinsvis torsdage og planlægges til at køre efter flg. plan.:
På GolfBox udarbejdes en turneringsplan, hvor der tilmeldes til den enkelte match.
Der kan til og frameldes indtil tirsdag kl. 20.00 før en match.
Har man ikke selv mulighed for at gå på nettet, kan man ringe til kontoret.
Torsdag morgen vil der fra kl. 08.15 være startliste og udskrevet scorekort klar i klubhuset.
Der spilles i 2 damerækker og 3 herrerækker.
GolfBox inddeler os sådan at der er ca. lige mange i hver række.
Kl. 9.00 starter golfmatchen.
Efter matchen afleveres scorekort samlet for holdet, hvorefter alle tastes ind i GolfBox.
Herefter vil der være præmieoverrækkelse.
I hver række uddeles der 1 præmie for hver påbegyndt 6 deltager.
Hvis der er flere, der har samme score, fordeles præmie efter laveste handicap.
Oversigt over seniorklubbens matcher findes ved at klikke på Kalender.