Regelhjørnet
 
På denne side vil der være aktuel information om golfreglerne og de situationer der opleves i klubben.

Klubbens regel- og hcp-udvalg kan kontaktes omkring helt konkrete spørgsmål til golfreglerne, samt de områder
der hører herunder. Hvis det findes relevant, vil spørgsmålet og tilhørende svar blive gengivet her på siden. 

Regel- og hcp-udvalget:
  Søren Overgaard (udvalgsformand), 30784000, sro@pc.dk
  Kjeld Yde Sørensen, 20208726, kys@jai-alu.dk
  René Dahm Nielsen, 61337888, dahm2804@gmail.com 


Nye golfregler fra 1. januar 2019
Regel- og hcp-udvalgets formand, Søren Overgaard, vil hjælpe til, at alle medlemmer i klubben bliver 
godt klædt på til at kunne spille efter de nye regler fra 1. januar 2019.
 
Klubben afholder en regelaften onsdag d. 21. november 2018 med Brian Oswald (skænket af Seniorklubben).
 
Desuden har Søren Overgaard aftalt med både Pigeklubben og Herreklubben, 
at der afholdes regelaften i forbindelse med deres opstart. Evt. også for Seniorklubben.
 
Og vurderes der behov for yderligere regelaftener i klubben, vil Søren Overgaard også afholde disse.

Her på siden finder du links til en masse relevant materiale, som kan hjælpe dig i gang med de nye golfregler.
Her ser du en video med fokus på de vigtigste ting i de nye golfregler:


 
Fra gammelt til nyt Video + Quiz, som henvender sig til den erfarne spiller.
 
Videoer fra R&A (engelsk) De vigtigste ting vedr. de nye regler på engelsk. 
 
"Golfhullet 2019" Bevæg dig rundt på golfhullet og udforsk de forskellige situationer
 
Etikette på golfbanen Få tjek på golfetikette
 
Golfreglerne 2019 for begyndere Online-kursus (varighed ca. 45 min.)


Bøger til salg:
 
Golfreglerne 2019 på dansk udkommer i løbet af november og sælges i klubben til 20 kr. når de er kommet hjem.
 
Lommeguiden til golfreglerne 2019 er udkommet og kan allerede nu købes i klubben til 20 kr.
 
Reglerne fra 2016-19
Link til Golfreglerne
Link til EGA Handicapsystemet 2016-19
Test dig selv i DGUs Regelprøve