Regelhjørnet
 
På denne side vil der være aktuel information om golfreglerne.
Klubbens regel- og hcp-udvalg kan kontaktes omkring helt konkrete spørgsmål til golfreglerne, samt de områder der hører herunder. 
Se kontaktoplysninger nederst på siden. Hvis det findes relevant, vil spørgsmålet og tilhørende svar blive gengivet her på siden.

Nye golfregler fra 1. januar 2019
Søren Overgaard vil hjælpe med, at alle medlemmer i klubben bliver godt klædt på til at kunne spille efter de nye regler fra 1. januar 2019.
Udover den afholdte regelaften med Brian Oswald, har Søren aftalt regelaftner ifm. opstart i klub i klubberne.

De nye regelbøger kan købes i klubben for 20 kr. 
Der findes to slags; Golfreglerne 2019 og Lommeguiden til golfreglerne 2019.

Regel og hcp-udvalget har udfærdiget klubbens nye lokalregler: Læs klubbens lokalregler pr. 01.01.2019
Desuden bør alle spillere bemærke dette:
 1. Alle strafområder (tidligere vandhazarder og parallelle vandhazarder) ændres til røde strafområder.
 2. Vær opmærksom på, at muligheden for lempelse på modsat side af rødt strafområde fremover ikke er til stede.
 3. Strafområdet på venstre side af green på hul 9 på 18-huls banens udvides til også at omfatte det "tørre" område med træer og krat,
   således at enhver tvivl, om at spillerens bold er i strafområde eller ej, fjernes. Spilleren kan vælge at tage lempelse efter Regel 17.1d.

Nyttige links

 De 20 vigtigste ændringer Overskuelig liste med de vigtigste ændringer.
 
 Fra gammelt til nyt Video + Quiz, som henvender sig til den erfarne spiller.
 
 "Golfhullet 2019" Bevæg dig rundt på golfhullet og udforsk de forskellige situationer.
 
 Etikette på golfbanen Få tjek på golfetikette.
 
 Golfreglerne 2019 for begyndere Online-kursus (varighed ca. 45 min.).
 
 Videoer fra R&A (engelsk) De vigtigste ting vedr. de nye regler på engelsk. 
 
 Video med fokus på de vigtigste ting i de nye golfregler:


Regel- og hcp-udvalget:
 Søren Overgaard (udvalgsformand), 30784000, sro@pc.dk
 Kjeld Yde Sørensen, 20208726, kys@jai-alu.dk
 René Dahm Nielsen, 61337888, dahm2804@gmail.com