Regelhjørnet
   
På denne side vil der være aktuel information om golfreglerne.
Klubbens regel- og hcp-udvalg kan kontaktes omkring helt konkrete spørgsmål til golfreglerne, samt de områder der hører herunder. 
Se kontaktoplysninger nederst på siden. Hvis det findes relevant, vil spørgsmålet og tilhørende svar blive gengivet her på siden.

Spørgsmål fra medlemmer til Regel- og hcp-udvalget

Spørgsmål:
Er teestedsmarkeringer omfattet af vores lokalregler, som ikke-flytbare forhindringer?

Svar fra 06.11.2019:
Nej. Teestedsmarkeringer er specifikt nævnt i golfreglernes Regel 6.2b(4), og derfor kan en lokalregel aldrig sige noget andet om teestedsmarkeringer. Teestedsmarkeringer, på teesteder man ikke spiller fra, er således flytbare forhindringer, og må fjernes som tilladt i Regel 15.2.
 
Spørgsmål:
Er traktorspor fra Greenkeeper maskiner og lignende AUR (
Areal under reparation) og kan spilleren tage lempelse efter Regel 16.1?

Svar fra 06.02.2019:
Fortolkning af "
areal under reparation"/1
- skader der er forårsaget af komiteen eller greenkeepere er ikke altid
Areal under reparation
- et hul lavet af greenkeepere er areal under reparation, uanset om det er markeret som sådan eller ej.
- modsat er al skade på banen, der er forårsaget af greenkeepernes arbejde ikke som udgangspunkt areal under reparation  


Eksempler hvor skader på banen
IKKE pr. definition er areal under reparation:

- et spor lavet af en traktor (men komiteen kan erklære, at dybe spor er AUR)
  (altså; er der ikke en LokalRegel eller midlertidig Lokalregel, giver traktorspor IKKE lempelser u/straf)

- et gammelt hul-prop der er sunket under overfladen på green
  (her mulighed for anvendelse af Regel 13.1C - forbedringer, som er tilladte på greenen)
 

 
I 2021 skifter vi i Danmark til et nyt handicapsystem

I praksis kommer det til at forgå således,
at GolfBox mandag d. 4. januar spærrer for indtastning af scores i GolfBox,
mens der i løbet af uge 1 bliver beregnet et nyt officielt handicap for alle danske golfspillere.

Ved forsøg på indtastning bliver du mødt af følgende besked;
"Der er lukket for scoreindtastning pga. overgang til nyt handicapsystem.
Afvent nyt system, og indtast din score efter overgang d. 11. januar"

Skulle du være ude og spille golf i uge 1,
så skal du spille ud fra dit eksisterende handicap og gemme scorekortet,
således at det kan tastes ind i det nye system.

Skiftet til det nye system vil ske så hurtigt som muligt i løbet af uge 1,
og forventes at være klar mandag d. 11. januar,
hvor det vil være muligt at gå ind og se sit nye officielle handicap.

Herefter kan du indtaste de scores, som du har gemt fra uge 1,
og systemet vil justere dit handicap efter de nye handicapregler. 

Årsregulering vil fra og med i år være afskaffet.

Fremover skal du blot indberette din score straks efter du har spillet.
Dermed vil du altid have en fair og retvisende handicap.

Har du lyst til at fordybe dig i det nye handicapsystem, kan du læse her:

HANDICAPREGLERNE 2021 - Overblik og vejledning


Nye golfregler fra 1. januar 2019

Søren Overgaard vil hjælpe med, at alle medlemmer i klubben bliver godt klædt på til at kunne spille efter de nye regler fra 1. januar 2019.
Udover den afholdte regelaften med Brian Oswald, har Søren aftalt regelaftner ifm. opstart i klub i klubberne.

De nye regelbøger kan købes i klubben for 20 kr.
Der findes to slags; Golfreglerne 2019 og Lommeguiden til golfreglerne 2019.

Regel og hcp-udvalget har udfærdiget klubbens nye lokalregler.
Desuden bør alle spillere bemærke dette:
 1. Alle strafområder (tidligere vandhazarder og parallelle vandhazarder) ændres til røde strafområder.
 2. Vær opmærksom på, at muligheden for lempelse på modsat side af rødt strafområde fremover ikke er til stede.
 3. Strafområdet på venstre side af green på hul 9 på 18-huls banens udvides til også at omfatte det "tørre" område med træer og krat,
     således at enhver tvivl, om at spillerens bold er i strafområde eller ej, fjernes. Spilleren kan vælge at tage lempelse efter Regel 17.1d.

Nyttige links

  GOLFREGLERNE Gældende fra januar 2019

  WHS handicapsystemet Gældende fra 1. januar 2021
 
  De 20 vigtigste ændringer i golfreglerne til 2019 Overskuelig liste med de vigtigste ændringer.
 
  Fra gammelt til nyt Video + Quiz, som henvender sig til den erfarne spiller.
 
  "Golfhullet 2019" Bevæg dig rundt på golfhullet og udforsk de forskellige situationer.
 
 
Etikette på golfbanen Få tjek på golfetikette.
 
  Golfreglerne 2019 for begyndere Online-kursus (varighed ca. 45 min.).
 
  DGUs regelprøve 30 tilfældige spørgsmål
 
  Videoer fra R&A (engelsk) De vigtigste ting vedr. de nye regler på engelsk.
 
 
  Video med fokus på de vigtigste ting i de nye golfregler:


Regel- og hcp-udvalget:

  Søren Overgaard (udvalgsformand), 30784000, sro@pc.dk
  Kjeld Yde Sørensen, 20208726, kys@jai-alu.dk

  René Dahm Nielsen, 61337888, dahm2804@gmail.com