Kontingent 2022
Alle medlemmer modtager kontingentopkrævning via e-mail midt i januar til betaling inden 1. februar.
Se regler for kontingent / opsigelse af medlemskab længere nede på siden.

 

Fuldtid (26-99 år) kr. 5.700

- Aktivt DGU kort
- GolfBox profil.
- Adgang til HELE anlægget:
    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Frit spil på 18-huls banen, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Frit spil på 9 huller ØST, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Frit spil i Tange Sø Golfklub.
- Adgang til køb af MidtVestGolf fritspilsordning.
- Adgang til rabatordninger med Trehøjes samarbejdsklubber, hvor der opnås reducerede greenfeepriser. Se mere.
- Adgang til at have op til to gæster med pr runde på 18-huls banen til ½ pris af normalprisen, forudsat at gæsten
  er fuldtidsmedlem i en anden golfklub.
- Adgang til deltagelse i klubturneringer.
- Adgang til klub i klub, såfremt man opfylder kravene i den enkelte klub i klub.
- Er man under uddannelse, kan man til og med det år man fylder 30 søge om nedsættelse af kontingent via mail til kontoret.
 

Fuldtid (26-30 årige under uddannelse) kr. 2.400

- Samme som Fuldtid.
- Gælder fra og med det år man fylder 26 til og med det år man fylder 30.
- Man skal hvert år oplyse kontoret om uddannelsens art og hvornår uddannelsen forventes afsluttet.
 

Fuldtid (Yngling 19-25 årige) kr. 2.400

- Samme som Fuldtid.
- Man er Yngling fra og med det år man fylder 19 til og med det år man fylder 25.
- Adgang til ugentlig ynglingetræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.
 

Fuldtid (Yngling 19-25 årige under uddannelse) kr. 1.000

- Samme som Fuldtid.
- Man anses for Yngling fra og med det år man fylder 19 til og med det år man fylder 25.
- Adgang til ugentlig ynglingetræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.

- Man skal hvert år oplyse kontoret om uddannelsens art og hvornår uddannelsen forventes afsluttet.
 

Fuldtid (Junior indtil 18 år) kr. 1.000

- Samme som Fuldtid.
- Man er Junior til og med det år man fylder 18.
- Adgang til ugentlig juniortræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.
- Adgang til aktiviteter arrangeret af klubbens juniorudvalg.
 

Flex ØST (26-99 år) kr. 3.700

- Aktivt DGU kort.
- GolfBox profil.
- Flex ØST giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde.
    - Frit spil på 9 huller ØST, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Spil på 18-huls banen mod betaling af halv greenfee beregnet af normalprisen, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18-huls banen i indeværende år.
Indløses ved at vælge "indløs FLEX greenfee" på greenfee-terminalen.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee.
- Adgang til deltagelse i Torsdagsmatch på 9 huller ØST.
 

Flex (26-99 år) kr. 1.400

- Aktivt DGU kort.
- GolfBox profil.
- Flex giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Spil på 18-huls banen mod betaling af greenfee, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Spil på 9 huller ØST mod betaling af greenfee, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18 huls banen i indeværende år.
Indløses ved at vælge "indløs FLEX greenfee" på greenfee-terminalen.
- Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i klubturneringer mod betaling af greenfee.
 

Langdistance kr. 2.850

- Kræver et fuldtidsmedlemskab af en anden dansk 18-huls bane udenfor Herning Kommune.
- GolfBox profil.
- Langdistance giver adgang til:
    - Træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Frit spil på 18-huls banen, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.
    - Frit spil på 9 huller ØST, hvor tidsbestilling i GolfBox er obligatorisk.

- Adgang til deltagelse i klubturneringer.
 

Passiv m/træningsanlæg kr. 600

- GolfBox profil med bevarelse af medlemsnummer og øvrige golf data.
- Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde.
- Vær OBS på, at DGU-kortet er inaktivt.
 

Passiv kr. 300

- GolfBox profil med bevarelse af medlemsnummer og øvrige golf data.
- Vær OBS på, at DGU-kortet er inaktivt.
 

REGLER FOR KONTINGENT / OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB:
 

1. Medlemskab af Trehøje Golfklub tegnes for et kalenderår ad gangen, det vil sige fra den 1. januar – 31. december.
Kontingentet opkræves til betaling inden d. 1. februar. Kontingentet må gerne betales i to rater (inden 1. februar og 1. maj).

2. Udmeldelse eller ændring af medlemskategori for det kommende år skal ske inden 30. sept. og foretages på mail til kontoret.
Ellers vil medlemskabet fortsætte uforandret det følgende år.

3. Hvis man, efter indbetaling af kontingent, kan godtgøre at man alligevel ikke kan spille længere pga. pludselig sygdom
eller fraflytning, så overføres medlemmet som passiv og der tilbagebetales forholdsmæssigt kontingent for kalenderåret,
hvis det meddeles inden 1. maj. Efter 1. maj tilbagebetales der ikke kontingent.

4. Ændring fra passiv til aktiv eller anden opgradering af medlemskategori kan ske hele året rundt, mod betaling af reduceret
kontingent jævnfør nedenstående reduceringstabel, men kræver at man ikke har nedgraderet indenfor de sidste 12 måneder.

5. Ved restance sendes én påmindelse ud, og heri gøres der opmærksom på, at man er frataget spilleretten
både lokalt, nationalt og internationalt indtil kontingentet er betalt. Er kontingentet ikke betalt inden betalingsfristen
i rykkerskrivelsen, slettes man som medlem.
 

Reducering af kontingentet ved indmeldelse eller opgradering midt i sæsonen:

Dette gælder kun for nye medlemmer, som ikke har været medlem i klubben indenfor de sidste 12 måneder
samt for opgradering til et medlemskab, hvis man ikke har nedgraderet medlemskategori indenfor de sidste 12 måneder.
Før 1. maj Ingen reducering
1. maj og efter 10 %
1. juni og efter 25 %
1. juli og efter 40 %
1. august og efter 50 %
1. september og efter 70 %