Kontingent m.m. 2018
Kontingentet er helårligt og følger kalenderåret.

   

Fuldtid Senior

Kr. 5.300

- Adgang til HELE anlægget:
    - Frit spil på 18-huls banen
    - Frit spil på 9 hulle ØST
    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde

- Aktivt DGU kort, som ligger klar til afhentning på kontoret ca. 14 dage efter indmeldelse.
- Adgang til GolfBox som bl.a. bruges til tidsbestilling, turneringer, hcp regulering m.m.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til køb af MidtVestGolf fritspilsordning. Se mere.
- Adgang til rabatordninger med Trehøjes samarbejdsklubber, hvor der opnås reducerede greenfeepriser. Se mere.
- Adgang til at have op til to gæster med pr runde på 18-huls banen til ½ pris af normalprisen, forudsat at gæsten
  er fuldtidsmedlem i en anden golfklub
- Adgang til deltagelse i klubturneringer.
- Adgang til klub i klub, såfremt man opfylder kravene.
- Er man under uddannelse, kan man til og med det år man fylder 30 søge om nedsættelse af kontingent via mail til kontoret.
   
Fuldtid Yngling Kr. 2.400
- Samme som Senior.
- Årgang 1993 - 1999 dvs. fra og med det år man fylder 19 til og med det år man fylder 25.
- Adgang til ugentlig ynglingetræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.

- Er man under uddannelse, kan man søge om nedsættelse af kontingent via mail til kontoret.
   
Fuldtid Junior Kr. 1.000
- Samme som Senior.
- Årgang 2000 og yngre dvs. til og med det år man fylder 18.
- Adgang til ugentlig juniortræning i sæsonen arrangeret af klubbens Pro.
   
Flex ØST Kr. 3.400
- Begrænset adgang til anlægget:
    - Frit spil på 9 huller ØST
    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Spil på 18 huls banen mod betaling af halv greenfee - beregnet af normalprisen.
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18 huls banen i indeværende år. Udleveres på kontoret efter 1. april.

- Aktivt DGU kort, som ligger klar til afhentning på kontoret ca. 14 dage efter indmeldelse.
- Adgang til GolfBox som bl.a. bruges til tidsbestilling, turneringer, hcp regulering m.m.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i åbne klubturneringer mod betaling af greenfee.
- Adgang til deltagelse i Torsdagsmatch på 9 huller ØST.
   
Flex Kr. 1.300
- Begrænset adgang til anlægget:
    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde
    - Spil på 18 huls banen mod betaling af greenfee
    - Spil på 9 huller ØST mod betaling af greenfee
    - 1 stk personlig greenfee til spil på 18 huls banen i indeværende år. Udleveres på kontoret efter 1. april.

- Aktivt DGU kort, som ligger klar til afhentning på kontoret ca. 14 dage efter indmeldelse.
- Adgang til GolfBox som bl.a. bruges til tidsbestilling, turneringer, hcp regulering m.m.
- Man modtager Dansk Golf magasinet - skulle det udeblive, kan man læse det på www.danskgolf.dk
- Adgang til deltagelse i åbne klubturneringer mod betaling af greenfee.
   
Langdistance Kr. 2.600
- Kræver et fuldtidsmedlemskab af en anden dansk 18 huls bane udenfor Herning Kommune.
- Adgang til hele anlægget:
    - Frit spil på 18 huls banen
    - Frit spil på 9 huller ØST

    - Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde
- Adgang til deltagelse i klubturneringer.
   
Passiv m/træningsanlæg Kr. 600
- Hvilende medlem, hvor man beholder sit medlemsnummer i klubben og data i GolfBox.
- Fri adgang til træningsanlægget inkl. frie bolde.
- Der udleveres bagmærke med gældende årstal, som skal sidde synligt på baggen. Skal afhentes på kontoret inden første træning.
   
Passiv Kr. 300
- Hvilende medlem, hvor man beholder sit medlemsnummer i klubben og data i GolfBox.
   
Alle kontingenter bliver opkrævet medio januar til forfald 1. februar. Opkrævning sendes via e-mail.
Hele kontingentet betales som udgangspunkt på én gang, med mindre andet er aftalt med kontoret.
I 2018 kan man vælge at udskyde halvdelen af betalingen til 1. maj uden tillæg og uden at give besked forud.
 
Ønsker man ændring/ophør af medlemskab, meddeles det kontoret senest 30. september året før
jævnfør klubbens vedtægter.
 
 

Ved indmeldelse i løbet af året gælder følgende reducering af kontingentet:

Dette gælder kun for nye medlemmer, som ikke har været medlem i klubben indenfor de sidste 12 måneder.
Før 1. maj Ingen reducering
1. maj og efter 10 %
1. juni og efter 25 %
1. juli og efter 40 %
1. august og efter 50 %
1. september og efter 70 %