Banestatus

18-huls banen
Opdateret 14.09.2018

ÅBEN
 

Arbejde vedr. nye teesteder
Sidste fase omkring etablering af nye teested er påbegyndt.
Derfor vil du den kommende tid måske støde på tungere
køretøjer og mere trafik på banen.Tag altid hensyn til
greenkeeperne - vent med at slå til der er fri bane!
Mandag d. 17/9 og tirsdag d. 18/9 vil alle teesteder på
banen bagni være rykket frem til rød tee.


Regn
På grund af den megen regn må forventes en vis risiko for, at
greens ikke bliver klippet i en længere periode.
Når greens er for bløde, kan klipperen ikke køre uden at efterlade
synlige spor. Du kan opleve, at enkelte greens kun bliver klippet
i den ene ende, hvor flaget står placeret. Igen for at skåne
de mest sårbare områder.

Arbejde vedr. nye teesteder
Sidste fase omkring etablering af nye teested er påbegyndt.
Derfor vil du den kommende tid måske støde på tungere
køretøjer og mere trafik på banen.Tag altid hensyn til
greenkeeperne - vent med at slå til der er fri bane!

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.
 

9 huller ØST
Opdateret 07.09.2018

ÅBEN


Tidsbestilling gælder alene for 9 huller.
Ønsker du at gå 18 huller, må du gå anden runde
uden beregning - der flettes blot ind med hensyntagen
til tidsbestillinger.

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.

Billede fra 3. juni 2016: