Banestatus

18-huls banen
Opdateret 02.01.2019

LUKKET
 

Toilet
Toiletter på banen er lukket af for vinteren.

Greens er blevet dybdeluftet 19. november
For at undgå svampeangreb er samtlige greens blevet
dybdeluftet.
 
INFO vedr. renovering af teesteder:

Fra mandag d. 29. oktober vil enkelte teesteder være rykket
frem eller tilbage ifm. renovering af eksisterende teesteder.
Så vær opmærksom på, hvor teesteds-markeringerne er.
Først til foråret, vil de renoverede teesteder blive taget i brug igen.
Disse tee-steder er berørte: hul 6 (rød), hul 7 (gul), hul 9 (rød),
hul 14 (gul) og hul 18 (rød) + og der kommer måske flere til.

Arbejde vedr. nye teesteder

Sidste fase omkring etablering af nye teested er påbegyndt.
Derfor vil du den kommende tid måske støde på tungere
køretøjer og mere trafik på banen. Tag altid hensyn til
greenkeeperne!

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.
 
9 huller ØST
Opdateret 05.02.2019

ÅBEN


Så er banen igen fri for sne, men vandtæt fodtøj anbefales ;-)

I tilfælde af frost

Der spilles hele året rundt til sommergreens - også i frostvejr.

Toilet
Toiletter på banen er lukket af for vinteren.

Midlertidig lokal regel om lejeforbedring

På tætklippet areal "Through the green"
må bolden løftes, renses og genplaceres
indenfor én køllelængde. Læs fulde opslag i klubhus.
Gældende fra 26. september og indtil 30. april 2019

Tidsbestilling gælder alene for 9 huller.
Ønsker du at gå 18 huller, må du gå anden runde
uden beregning - der flettes blot ind med hensyntagen
til tidsbestillinger.

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.

Billede fra 3. juni 2016: