Banestatus

18-huls banen
Opdateret 13.11.2018

ÅBEN
 

Toilet
Toilet efter green hul 4 er lukket af for vinteren.
Toilet ved 10. tee er stadig åbent.

INFO vedr. renovering af teesteder:

Fra mandag d. 29. oktober vil enkelte teesteder være rykket
frem eller tilbage ifm. renovering af eksisterende teesteder.
Teesteds-markeringerne flyttes på hul 6 (rød), hul 7 (gul),
hul 9 (rød), hul 14 (gul) og hul 18 (rød), så vær opmærksom ;-)
Først til foråret, vil de renoverede teesteder blive taget i brug igen.

Midlertidig lokal regel om lejeforbedring

På tætklippet areal "Through the green" må bolden løftes,
renses og genplaceres indenfor én køllelængde.
Læs fulde opslag i klubhus.
Gældende fra 26. september og indtil 30. april 2019

Arbejde vedr. nye teesteder
Sidste fase omkring etablering af nye teested er påbegyndt.
Derfor vil du den kommende tid måske støde på tungere
køretøjer og mere trafik på banen.Tag altid hensyn til
greenkeeperne - vent med at slå til der er fri bane!

Regn
Når vi får kraftige regnskyl, må forventes en vis risiko for, at
der kan gå flere dage mellem at greens bliver klippet.
Når greens er for bløde, kan klipperen ikke køre uden at efterlade
synlige spor. Du kan også opleve, at enkelte greens kun
bliver klippet i den ene ende, hvor flaget står placeret.
Igen for at skåne de mest sårbare områder.

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.
 
9 huller ØST
Opdateret 13.11.2018

ÅBEN


Toilet
Toilet mellem hul 4 og 7 er lukket af for vinteren.

Midlertidig lokal regel om lejeforbedring

"Through the green" må bolden løftes, renses og genplaceres
indenfor én køllelængde. Læs fulde opslag i klubhus.
Gældende fra 26. september og indtil 30. april 2019

Tidsbestilling gælder alene for 9 huller.
Ønsker du at gå 18 huller, må du gå anden runde
uden beregning - der flettes blot ind med hensyntagen
til tidsbestillinger.

Læs altid info i klubhus/GolfBox før start
i tilfælde af evt. restriktioner på dagen.

Billede fra 3. juni 2016: