Banestatus

18-huls banen
Opdateret 07.04.2020

ÅBEN,
men kun for medlemmer
 

Følgende er gældende indtil andet meldes ud
og skal læses grundigt:
Baneåbning med midlertidige retningslinjer

 

 

9 huller ØST
Opdateret 07.04.2020

ÅBEN,
men kun for medlemm
er og kun 9 huller ad gangen.


Følgende er gældende indtil andet meldes ud
og skal læses grundigt:
Baneåbning med midlertidige retningslinjer


 
 

Billede af 18. green med klubhuset i vente: