Regionsgolf 2021
Aktuel liste med spillere og holdsammensætningen (åbnes i Excel)

12.03.2021
ABCD
Nu skal vores B hold i ABCD have fundet deres kaptajn. Så varer det ikke længe, inden turneringen går i gang.


02.02.2021 Puljer og turneringsprogram er klar.
Så er puljer og turneringsprogram for Senior/Veteran/SuperVeteran tilgængelig på Regionsgolf Danmarks hjemmeside:
https://rgd.dk/puljer-og-stilling-vest-seniorveteran/
Der er udsendt mail til alle hold i Senior/Veteran/SuperVeteran.
Deltagerlisten er opdateret med puljeinddeling.
Vores B hold i ABCD må vente lidt endnu med deres program.
  
13.01.2021 Holdinddeling
Så er spillertilmelding til Regionsgolf 2021 slut, og der er lavet holdinddeling jævnfør klubbens retningslinjer nedenfor.
I alt bliver der tilmeldt 12 regionshold. I linket nedenfor kan du se, hvilket hold du er kommet på.
Hvert hold skal nu indbyrdes finde en holdkaptajn, som meddeles klubkoordinator, Maibrit Juhl, på en e-mail: mail@trehoje-golf.dk
Holdkaptajner vil løbende blive påført listen.
  
08.12.2020 Tilmelding er åben
Læs mere nedenfor, hvor du også finder link til tilmelding.
Tilmeldingsfristen er d. 10. januar.

Retningslinjer for Regionsgolf i Trehøje Golfklub
Godkendt af bestyrelsen 08.12.2020
 
Klubkoordinator
Klubkoordinator er Maibrit Juhl.
Ved spørgsmål til regionsgolf er du velkommen til at kontakte Maibrit, men det forventes, at du først læser nedenstående grundigt igennem, da det vil besvare de fleste spørgsmål.


Regionsgolf generelt

Regionsgolf er opdelt i to turneringer;
 - ABCD, som er hcp opdelt (spilleren skal være fyldt 21 år i indeværende år) .
 - Senior/Veteran/SuperVeteran, som er aldersopdelt (Spilleren skal være fyldt hhv. 50, 60 og 70 år i indeværende år)
.
 
Der spilles hulspil over 18 huller uden handicap
Til hver kamp skal holdet stille med 6 spillere: 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome.
Der spilles tre udekampe og tre hjemmekampe i en indledende pulje i foråret.
Puljevinderen går videre til slutspilskampe (knald eller fald), som planlægges løbende og spilles hen over sommeren.
Vær opmærksom på, at regionsfinale og landsfinale spilles i weekender.
 
Regionsgolf er et tilbud til alle fuldtidsmedlemmer. Her gives der mulighed for, at den almindelige klubgolfer kan spille på hold, hvor konkurrence kombineres med socialt samvær. Det tilstræbes i Trehøje Golfklub, at få flest mulige af de tilmeldte spillere i aktion.

Regionsgolf Danmark har deres egen hjemmeside på www.rgd.dk, hvor du kan læse meget mere og følge med i turneringen.
 
Lokale retningslinjer
For at lave tilmeldingen og holdinddeling fair, har vi i Trehøje Golfklub lavet nogle lokale retningslinjer, som man accepterer, hvis man tilmelder sig Regionsgolf. Det betyder, at man ikke kan forvente at spille på hold med dem, man spillede med sidste år, for der vil hvert år sammensættes nye hold ud fra retningslinjerne.

Vi tilstræber at få flest mulige af de tilmeldte spillere i aktion, men det er et stort puslespil, og desværre vil der nok være enkelte spillere, som må vente med at deltage til næste års turnering. I Senior/Veteran/SuperVeteran vil de fleste som regel komme på hold, mens det i ABCD turneringen kan være mere vanskeligt at få alle spillere på hold. Det er oftest begrænset af antal tilmeldte damer - så ud og prik til damerne - de skal tilmeldes!
 
Som udgangspunkt inddeles de tilmeldte spillere efter alder og fordeles efterfølgende ud fra det hcp, som spilleren har ved tilmeldingsfristens udløb. Der stilles med stærkeste hold i stærkeste rækker. Ved flere hold i samme række, deles spillerne ud på hvert hold, så holdene bliver tilnærmelsesvis lige stærke.

Spillere under 50 år spiller ABCD.
Spillere, som i indeværende år bliver 50 år eller ældre, spiller som udgangspunkt i Senior/Veteran/SuperVeteran.
 
Da vi ved, at enkelte spillere har ønske om at spille i en "yngre" række, bliver der ved tilmelding mulighed for at notere dette. Det kunne fx. være en spiller på 66 år, som egentlig er kvalificeret til at spille Veteran, men som i stedet ønsker at spille Senior eller ABCD. Vi vil naturligvis forsøge at imødekomme ønsket, men vi kan ikke garantere det, da tilstræbelserne på at få flest mulige spillere i aktion, går forud for at opfylde den enkelte spillers ønske.

Et hold vil som udgangspunkt bestå af 5-7 herrer og 2-3 damer. Ingen på holdet bør være oversidder i mere end 2 kampe. Hvert hold skal indbyrdes finde en holdkaptajn.
 
Efter holdinddeling må spillere gerne bytte hold, hvis der opnås enighed mellem de pågældende spillere. Holdændring skal meddeles klubkoordinator, Maibrit Juhl, på en e-mail.
 
Skulle der blive brug for yderligere reserver på holdet, har holdkaptajnen i løbet af turneringen frihed til selv at finde reserver under hensyntagen til gældende turneringsbetingelser.

Holdinddelingen bliver offentliggjort her på siden i ugen efter tilmeldingsfristen.
   
Tilmelding
Det er gratis at deltage - klubben betaler hold-gebyr. Dog skal spillerne selv afholde udgifter for kørsel og den obligatoriske spisning efter hver match, også i forbindelse med evt. slutspil. Skulle et hold nå landsfinalen, anerkendes det af klubbens bestyrelse, at holdet tildeles et mindre tilskud til dækning af fx overnatning, hvis det vurderes rimeligt i forhold til afstand.
 
Tilmeldingsfrist for spillere er 10. januar 2021: Link til tilmelding i GolfBox
   
Tidsplan
Holdinddeling for Senior/Veteran/SuperVeteran laves i ugen efter tilmeldingsfristen.
Forhånds-inddeling til ABCD laves også, men vær opmærksom på, at der kan ske ændringer pga handicapgrænser.
Hvert hold finder herefter indbyrdes en holdkaptajn, som meddeles klubkoordinator, Maibrit Juhl, på en e-mail.
Når puljerne bliver offentliggjort, vil klubkoordinator i samarbejde med holdkaptajnerne finde spilletidspunkt til hjemmekampene, og skulle der være udekampe, som ønskes flyttet, skal det aftales og rettes inden 1. april.
Fra 1. april er kampprogrammet gældende.

Holdkaptajnens opgaver i forhold til klubben
- At have kontakten til klubkoordinator (Maibrit Juhl).
- At informere spillerne på holdet om spilledatoer og stille hold til hver kamp.
- At sikre sig, at gældende turneringsbetingelser bliver overholdt.
- At sikre sig, at underskrevet holdkort med kampresultat afleveres til kontoret straks efter en hjemmekamp.