Regelhjørnet
 
Link til Golfreglerne
Link til EGA Handicapsystemet 2016-19
Test dig selv i DGUs Regelprøve

På denne side vil der desuden løbende komme information omkring situationer,
der er oplevet i klubben eller om golfregler der bliver ændret og lignende.

Klubbens Regel- og hcp-udvalg kan kontaktes omkring helt konkrete spørgsmål til golfreglerne,
samt de områder der hører herunder. Udvalget består af
  Udvalgsformand, Søren Overgaard, mobil 30784000, mail sro@pc.dk
  Udvalgsmedlem, René Dahm Nielsen, mobil  61337888, mail
dahm2804@gmail.com
  Udvalgsmedlem, Kjeld Yde Sørensen, mobil 20208726, mail kys@jai-alu.dk
 

Konkrete spørgsmål til Regel- og hcp-udvalget

Spørgsmål :
En spiller er i tvivl om han kan finde sin bold efter et udslag, hvor bolden lander i noget rough.
Derfor spiller han en provisorisk bold, der heller ikke umiddelbart kan findes.
Hvor lang tid må spilleren lede efter boldene.
Svar fra Søren Overgaard :
Hvis begge bolde lander i det samme område, så der egentligt ledes efter begge bolde samtidigt, må der i alt ledes i 5 min. inden begge bolde er tabte..
Hvis boldene lander i forskellige områder, må der først ledes i 5 min. efter den oprindelige bold og hvis denne ikke finde inden de 5 min. er gået (og derfor ikke længere er bold i spil), må der efterfølgende ledes 5 min. efter den provisoriske bold
Spørgsmål :
Et spørgsmål vedr. hul 1. Lige nu er der blå pæle neden for Teestedet til højre for søen. Hvor skal man droppe, hvis man slår bolden i en af søerne til venstre.
Svar fra Søren Overgaard :
Reglen for drop er som følger.: Drop bolden bag vandhazarden ved at holde det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens grænse og en linie direkte bagud fra flaget. Der er ingen grænse for hvor langt tilbage der droppes på denne linie (Regel 26-1b)
NB.: Begge Hazarder er markeret som én fælles hazard - så arealet mellem søerne er inde i hazarden og derfor ikke et muligt dropområde.
Er det punkt bag vandhazarden der skal droppes, i et område med blå pæle GUR, anvendes efterfølgende Regel 25-1b(i) Lempelse uden straf nærmeste vej ud af området med blå pæle, og der droppe indenfor 1 køllelængde. Altså - spilleren skal droppe bag vandhazard med ét straffeslag - efterfølgende drop ud af GUR er "gratis" - næste slag er spillerens tredie(3) slag.
Spørgsmål :
Hvis en bold bevæger / flytter sig efter adresseringen, men lægger sig i det oprindelige leje. Har bolden flyttet sig. Hvor meget skal en bold flytte sig for at den har fået et nyt leje i forhold til golfreglerne.
Svar fra Søren Overgaard :
Decision 18/2 : Her er der svar på flg. spørgsmål.: I forbindelse med at en spiller adresserer sin bold, kommer spilleren tilfældigt til at berøre sin bold, så denne flytter sig. Bolden returnerer til sin oprindelige position. Har bolden flyttet sig ? : Svar NEJ.
En bold anses for at have flyttet sig, hvis den bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje.
Spørgsmål :
Forleden skete det helt usædvanlige. En golfspiller ramte med sit drive, en gråspurv i luften. Desværre for fuglen ( Den døde - faldt til jorden uden hoved ) Men hvad siger golfreglerne her.?  
Ud over at det må kaldes en "Ægte Birdie"
Svar fra Søren Overgaard :
Regel 19-1.  Hvis en spillers bold i bevægelse tilfældigt føres ud af retning eller stoppes af nogen Outside Agency, er det rub of the green. Der er ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger.
Hvis spilleren har spillet ny bold fra Teestedet, er dette Tee-slag, spillerens 3'die slag.
Spørgsmål :
Nu nærmer vinteren sig, og dermed risiko for sne på banen. Jeg har læst et sted ( Husker ikke hvor ), at sne på banen sidestilles med "tilfældigt vand". Jf. regel 25.1 må man så, uden straf, droppe fri. Er denne opfattelse korrekt.? Eller er der andre specielle forhold der er gældende.? :  KS
Svar fra Søren Overgaard :
Du skal finde svaret på dit spørgsmål under "definitioner" og "tilfældigt vand" Du husker rigtig - tilfældigt vand er enhver midlertidig ansamling af vand på banen, som ikke er i en vandhazard, og som er synlig før eller efter, at spilleren tager sin stance. Sne og naturlig is - bortset fra rim - er enten tilfældig vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg.              NB : - Kunstig fremstillet is er en forhindring. - Dug og rim er ikke tilfældig vand.
Spørgsmål :
Er Teestedsmarkeringerne : Hvide - Gule - Blå og Røde kugler, flytbare eller ikke flytbare forhindringer i vores klub.? Og har "kræmmerhusene" til de brækkede Tee's samme status.?
Svar fra Søren Overgaard :
Før en spiller udfører sit første slag på Teestedet, skal teestedsmarkeringerne anses for værende fastsiddende og må derfor ikke flyttes. Hvis en spiller under disse forhold alligevel flytter en teestedsmarkering, pådrager han sig straf efter Regel 13-2 ( Hulspil = tabt hul / Slagspil = 2 straffeslag )
Er bolden i spil ( altså - spilleren skal ikke udføre sit første slag på hullet ), skal teestedsmarkeringer betragtes som forhindringer / flytbare forhindringer ( se dec. 11-2/1 ).
Den lokalregel vi har i Trehøje definerer alle gule, røde, blå og hvide pæle, alle afstandsmarkeringer, alle oplysnings og henvisningsskilte, samt træer med støttepæle / støtterør som ikke flytbare forhindringer og giver dermed lempelse efter Regel 24-2b.
Lokalregel må derfor - efter min mening - ikke omhandle teestedsmarkeringer.!
Kræmmerhuse der ikke er en del af Teestedsmarkeringer, er en flytbar forhindring.
Spørgsmål :
Under en match i Hulspil kommer de 2 spillere frem til Green. Her siger spiller A til spiller B, at denne ikke behøver at putte, da hullet er givet. Spiller B ønsker dog alligevel at putte på hullet, og gør dette. Må spilleren gøre dette når hullet er givet ?
Svar fra Søren Overgaard :
Ja det må spilleren gerne.
 ( Regel 7-2 )

Spørgsmål :
En slagspiller spiller sit teeslag ud i et område, hvor bolden kan være tabt og spiller derfor en provisorisk bold. Da han kommer frem til området, finder han en bold, han tror der den oprindelige bold og spiller den frem på banen – den provisoriske bold samler han op. Han finder nu ud af, at den bold han spillede, ikke var hans oprindelige bold – altså en forkert bold. Han genoptager søgning efter den oprindelige bold - uden held
Hvad siger Reglen ?

Svar fra Søren Overgaard :
Spilleren løfter en bold, der kunne blive bolden i spil - den provisoriske bold (se Regel 27-2b) Samtidig får spilleren straf for ”slag og afstand” jfr. Regel 27-1 for at miste den oprindelige bold og 2 straffeslag efter Regel 15-3b for at spille en forkert bold og sidst ét straffeslag jfr. Regel 18-2a for at samle den provisoriske bold op. Spilleren skal genplacere og spille den provisoriske bold fra et sted så nær som muligt det sted, hvor han løftede den. Næste slag er slag nr. 7

Spørgsmål.:
Vi har en hel del broer på golfbanen, både på de gamle huller, samt på Øst-Sløjfen, hvordan afgrænses disse i forhold til Hazzard grænserne.?
Svar fra Søren Overgaard.:
På banen er der vel tale om følgende broer :
18-huls bane : hul 2 og hul 8 ( venstre side af vandhazard - anvendes sjældent )
Østsløjfen : hul 5 og hul 6
Den del af broen, der er indenfor "ydersiden" af pælene der markerer hazardens grænser, er i hazarden. Hvis spillerens bold ligger på broen, er det tilladt at grounde køllen, i det broens overflader ikke er hazardens bund (Berører spilleren hazardens bund, på en måde det ikke er tilladt jfr. Reglerne, pådrager spilleren sig 2 straffeslag i slagspil og tabt hul i hulspil - se Regel 13-4)
Er en del af broens konstruktion udenfor hazardmarkeringen, er denne del en ikke flytbar forhindring og spilleren kan tage lempelse efter Regel 24-2b
Spørgsmål.:
Fra medlemmer i seniorklubben er der blevet spurgt omkring de nyplantede træer mellem hul 13 og 14. Skal der tages speciel hensyn til disse. Er der nogen form for lempelse, eller andet.?
Svar fra Søren Overgaard.:
Jeg har talt med John (Greenkeeper) omkring evt. beskyttelse af nyplantede træer.
Da træerne er af en størrelse / alder, hvor de ikke vil ødelægges af almindelig spil, mener John ikke vi skal tage særligt hensyn til disse - spillerne må spille bolden som den ligger eller tage lempelse efter Regel (f.eks. Regel 28 og erklære bold uspillelig).
Herreklubben havde en regeldag efter opstartsmatchen,
her er hvad der blev præsenteret.
Prøv selv at gå disse regler igennem.   KLIK HER   Der er 59 sider.

Dokumenter med info fra udvalget.:

Generelle dropperegler som seniorklubben blev præsenteret for den 26.03.2015

Nye ændringer af golfregler fra 2014 - Læs her.       


03.06.2013.     Hul 3 Hazard

28.04.2011.     Opdatering 2011

28.03.2011.     Smartphones

20.04.2010.     Opdatering markeringer

01.03.2010.     Nye decision 2010

01.02.2010.     Hcp. reg. 9 huller

13.04.2009.     Drop på hul 18

13.04.2009.     Banegennemgang          

04.04.2009.     Mødereferat          

30.03.2009.     Arbejdsbeskrivelse          


01.10.2008.     Tegninger og bobler

01.06.2006.     Lokale Regler