Generalforsamling i Trehøje Golfklub
torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

- Dagsorden

- Regnskab

- Formandens årsberetning

- Referat fra generalforsamlingen


- Bestyrelsen har konstitueret sig